Тайны лечебной магии и народной медицины

Страница: 123456 ... 309

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА ФРОЛОВА

- народная целительница

/Пособие в помощь целителю и исцеляемым/

ТАЙНЫ ЛЕЧЕБНОЙ МАГИИ И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Вiд автора

Пропонуючи народнi методи дiагностики та лiкування, я нi в якому разi

не вiдкидаю методiв лiкування офiцiйної медицини, а навпаки, хочу i надалi

продовжувати працювати тiльки в одному напрямку. Адже мета i завдання у

нас однi й тi самi - допомагати хворому. Мрiю про повне об'єднання

народної та офiцiйної медицини. Вiд подiбного об'єднання хворий тiльки

виграє.

Народна медицина виникла разом з появою першої людини на свiт. Тож,

сучасна медицина - немовля в руках своєї матерi - народної медицини.

Збираючи по крихтам знання (заговори, рецепти), зокрема, в рiдних краях

Лесi Українки, я з болем в серцi бачила, як разом iз старими людьми зникає

i ця народна мудрiсть. Слухаючи у далекому хуторi ту чи iншу бабусю, менi

важко було навiть зрозумiти, де фольклор, а де рецепт лiкiв. Але ж все це

- наша iсторiя, наша культура! Все частiше чую вiд своєї тiтки, бабусi

нарiкання на старiсть. А вони ж - знахарки вiд Бога!.. От i виникла думка

зiбрати тi знання народної медицини, якi ще збереглися у глибинах народної

пам'ятi, та передати їх людям. Займаючись понад 10 рокiв цiлительською

практикою, перечитала багато книжок авторiв далекої ндiї. Вибрала з них

найважливiше (з моєї точки зору), використала свiй досвiд лiкування - тож,

i виникла ця книжка. Сподiваюсь, що вона буде цiкавою i корисною не лише

для цiлителiв, екстрасенсiв, але й для всiх тих, хто цiкавиться

— 1 —
Страница: 123456 ... 309